Environment

Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd yw un o'r materion fwyaf pwysig a brys sydd yn wynebu cymdeithas heddiw.  Mae'r Prifysgol yn cydnabod bod ganddo rhan bwysig i'w chwarae i lleihau eu allyriad carbon fel sefydliad sydd yn amgylcheddol gyfrifol.  

Rydyn yn annog I’r holl staff a myfyrwyr i fabwysiadu ffordd cynaliadwy o weithio a byw, drwy ddefnyddio adnoddau yn well, cymryd rhan mewn mentrau ailgylchu, bod yn ymwybodol o ynni, helpu i hybu bioamrywiaeth a gwneud dewisiadau teithio sydd yn carbon isel.