Bee

Bioamrywiaeth

Fel Prifysgol, mae gennym ddyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i gynnal a gwella bioamrywiaeth ar draws holl swyddogaethau’r brifysgol, a thrwy hynny, hyrwyddo gwytnwch ecosystemau.   

 

Rydym wedi ymrwymo i reoli’r effaith rydym yn ei chael ar fioamrywiaeth fel yr amlinellir yn ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2019-2022.

 

Yn 2018 cynhaliwyd Arolwg Cynefin Cam 1 ar gyfer pob un o’n campysau.  Mae canlyniadau’r arolygon hyn ar gael ar gais drwy e-bost.