Energy

Rheoli Ynni a Dŵr

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i leihau ei heffaith amgylcheddol drwy leihau faint o ynni a dŵr mae’n ei ddefnyddio a buddsoddi mewn cynnyrch sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.  Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn rydym yn gweithio ar nifer o brosiectau er mwyn:

  • Cefnogi prosesau i leihau ynni o amgylch ein campysau
  • Codi ymwybyddiaeth o’n defnydd ac annog newid mewn ymddygiad i’w leihau
  • Cefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy ar draws ein campysau
  • Gosod mesuryddion i fonitro ein defnydd a nodi meysydd lle gellid lleihau’r defnydd