Team

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd PDC

Os ydych chi’n frwdfrydig am wneud newidiadau cadarnhaol a allai helpu i leihau eich ôl troed carbon neu os oes gennych unrhyw syniadau i helpu i gefnogi cynaliadwyedd yn y Brifysgol, yna beth am wirfoddoli fel Hyrwyddwr Cynaliadwyedd.

 

Bydd Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd yn rhan o rwydwaith o staff a myfyrwyr ledled y Brifysgol sy’n arwain newid cadarnhaol o ran cynaliadwyedd ar draws y Brifysgol ac sy’n gallu cael effaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. Byddwch yn cefnogi gwaith y Rheolwr Ynni a Chynaliadwyedd drwy gychwyn gweithgarwch yn eich ardal eich hun a bydd yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyrwyddwr Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at y Rheolwr Ynni a Chynaliadwyedd, a fydd yn cysylltu â chi gyda rhagor o fanylion.

      Cadw'n gyfoes:

    

      Lledaenu'r gair!

       Lawrlwythwch y faner ebost: 

      Sustainability Champion Image