Desg Gymorth a’r Dderbynfa

Mae Desg Gymorth Ystadau a Chyfleusterau yn galluogi staff a myfyrwyr i gofnodi ceisiadau am waith cynnal a chadw, diogelwch a glanhau yn y Brifysgol. 

I gofnodi cais, ewch i'r Ddesg Gymorth neu sganiwch un o'r codau QR hyn, lawrlwythwch ap Planon Live a rhowch yr URL: https://usw-prod.planoncloud.com

iPhone:                                                                    Android:

Helpdesk QR code iPhone                                            Helpdesk QR code Android

Mae'r fideo canlynol yn esbonio sut i gofnodi cais:


Sylwch, fod materion a gofnodwyd gan ddefnyddio dolen y Ddesg Gymorth a'r cod QR yn cael eu monitro o ddydd Llun i ddydd Iau, 8am - 4pm a dydd Gwener, 8am - 3.30pm. Nid yw materion yn cael eu monitro yn ystod y penwythnos, gwyliau cyhoeddus neu wyliau'r Brifysgol.

Mewn argyfwng, 24/7 ffoniwch 01443 482222.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch [email protected].