Desg Gymorth a Derbyniad

Mae'r Ddesg Gymorth yn darparu cyfleuster gofal cwsmer pwrpasol a'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl gwsmeriaid Ystadau a Chyfleusterau. Mae'r Ddesg Gymorth yn monitro pob cais am gynhaliaeth, yn rhoi blaenoriaeth iddynt ac yna'n prosesu'r cais i'r gweithredwr gwasanaeth priodol.

Mae'r Desgiau Cymorth a'r desgiau Derbyn ar bob campws ar agor: -

• Dydd Llun i ddydd Iau rhwng 8.30am a 5.00pm

• Dydd Gwener rhwng 8.30am a 4.30pm

I Gysylltu â'r Ddesg Gymorth:

Rhaid mewngofnodi ceisiadau nad ydynt yn rhai brys o bob campws ar-lein trwy'r we: Desg Gymorth

Os ydych chi'n defnyddio dyfais symudol neu'n gweithio gartref gan ddefnyddio gliniadur, defnyddiwch y ddolen ganlynol: Mynediad Symudol

 

Ceisiadau Brys - Rhif Ffôn: 01443 (4) 82222

 

Polisi Ad-dalu - yn dod yn fuan