Datblygu Campysau

Mae Prifysgol De Cymru yn ymgymryd â rhaglenni buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y profiad dysgu gorau posibl.

Ers 2006, mae’r gyfres gyffrous hon o ddatblygiadau wedi bod yn newid siâp ein cyfleusterau i fyfyrwyr a staff yn sylweddol, ar draws y Brifysgol.

Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am rai o’n prosiectau datblygu mwyaf trawiadol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Tîm Prosiectau. 


“Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf sy’n cynnwys defnyddio cyfleusterau dysgu arloesol: amgylchedd dysgu lle mae myfyrwyr yn ffynnu ac yn tyfu, yn academaidd ac yn gymdeithasol.” 

Is-Ganghellor, Julie Lydon