Diogelwch a Pharcio

Croeso i wefan yr Adran Ddiogelwch. Ein nod yw cynnig y gwasanaeth diogelwch, parcio ceir a rheoli risg gorau posibl er mwyn sicrhau lles a diogelwch myfyrwyr, staff ac ymwelwyr ar bob un o’n campysau.

Darperir Gwasanaethau Diogelwch ar y campws gan yr Adran Ystadau a Chyfleusterau. Mae’r  Tîm Rheoli Diogelwch yn gyfrifol am reoli’r gwasanaeth diogelwch â chriw a’r seilwaith technolegol ategol.  

Fe welwch y Gwasanaeth Diogelwch yn y mannau canlynol:

Mewn argyfwng, ffoniwch: (01443) 483333 (Allanol 83333 wrth ddefnyddio llinell dir fewnol) Rhowch wybod i’r Gwasanaeth Diogelwch ar eich campws os oes Ambiwlans wedi'i alw a lle mae'n mynd.

  • Trefforest (01443) 482057
  • Glyn-taf (01443) 483011
  • Atriwm (01443) 668538
  • Campws y Ddinas (01633) 435020