Diogelwch a SafeZone


Amgylchedd saff a diogel ar gyfer dysgu ac ymchwil o ' r radd flaenaf


Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig profiad saff, diogel a chroesawgar i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.

Yn rhan annatod o fywyd campws, mae ein tîm cyfeillgar o weithwyr diogelwch proffesiynol yn darparu gwasanaeth diogelwch 24/7 ar draws ein campysau. 

Mae ' r tîm ymroddedig yn dod â chyfoeth o brofiad o ddarparu gwasanaethau diogelwch i ' r brifysgol ac mae wedi ' i hyfforddi i ddarparu gwasanaeth ymateb cyntaf gan gynnwys cymorth cyntaf. 

I gefnogi ' r tîm a chynnig sicrwydd diogelwch rownd y cloc i fyfyrwyr a staff, rydym yn cynnig ap diogelwch am ddim a defnyddiol i fyfyrwyr a staff o ' r enw Safezone.

Safezone-app hawdd ei ddefnyddio i ' ch cadw ' n ddiogel ar y campws


Mae safezone yn ap ffôn symudol am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol ei ddefnyddio. Mae ' n hawdd i ' w lawrlwytho ac yn rhoi mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol.

Mae SafeZone yn gadael i chi gael help yn gyflym mewn argyfwng personol, neu os oes ar rywun angen cymorth cyntaf neu help cyffredinol. Gallwch holi i mewn pan fyddwch chi ' n gweithio ar eich pen eich hun neu mewn ardaloedd risg uchel, i rannu eich statws gyda ' r tîm ymateb. Gallwch osod amserydd ar eich sesiwn wirio a fydd yn rhybuddio ' r tîm yn awtomatig os na fyddwch yn ymateb. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau i chi mewn achos o argyfwng, felly rydych chi ' n gwybod beth i ' w wneud i gadw ' n ddiogel

SafeZone Phone

SafeZone FAQ's

 1. Ewch i www.safezoneapp.com a dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar gyfer eich dyfais.
 2. Ar ôl i chi ddadlwytho ' r app am ddim, rhowch eich cyfeiriad e-bost, dewiswch Brifysgol De Cymru, yna dilynwch y cyfarwyddiadau hawdd ar y sgrin.

Mae ' r parth SafeZone yn cwmpasu nifer o feysydd y mae ein staff a ' n myfyrwyr yn ymweld â hwy, sef:


 • Trefforest
 • Glyn-Taf
 • William Price
 • Meysydd parcio Heol Llanilltud
 • Glyn-Taf
 • Parc Chwaraeon
 • Caerdydd
 • Casnewydd 
 • Baglan