Gwastraff ac Ailgylchu

Mae PDC yn cydnabod bod rheoli gwastraff yn gyfrifol yn bwysig, ac ystyried y capasiti cyfyngedig mewn safleoedd tirlenwi, a’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â gwaredu gwastraff. 

Nod y Brifysgol yw lleihau faint o wastraff y mae’n ei gynhyrchu ac yn ei anfon i safleoedd tirlenwi drwy weithredu cynlluniau ailgylchu gwastraff diogel a chyfrifol.

I gael rhagor o wybodaeth am waredu gwastraff, ewch i’n tudalennau gwe ar wastraff ac ailgylchu: