Costau Gwaredu Gwastraff

Mae costau gwaredu gwastraff rheolaidd yn cael eu hadennill yn ganolog yn gyffredinol ond codir tâl ar adrannau am wasanaethau ychwanegol.

Pryd bydd taliadau'n berthnasol:

Mae’r gwasanaethau yn rhad ac am ddim ar y pwynt defnyddio ac eithrio dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Os daw’r gwastraff o un adran, er enghraifft, lle mae adran yn cynhyrchu gwastraff sydd angen mynd i sgip ac nad oes angen hyn ar adrannau eraill. Yn yr achos hwn, gellir codi tâl am y gwastraff sy’n mynd i sgip.

·         Pan fydd angen adnoddau ychwanegol i gael gwared ar fath penodol o wastraff, er enghraifft, mae maint y math hwn o wastraff mor fawr fel bod angen adnodd ychwanegol i helpu i’w waredu.

·         Wrth gael gwared ar lawer o ddodrefn dros ben.

·         Wrth gael gwared ar eitemau o ddodrefn neu wastraff WEEE drwy ddesg gymorth yr adran Ystadau.

·         Cabinet gwastraff cyfrinachol adrannau a bagiau gwastraff cyfrinachol ychwanegol.


Gwastraff peryglus:

Caiff Gwastraff Peryglus ei waredu drwy gontractwr gwastraff arbenigol sy'n rheoli’r broses o gasglu a gwaredu gwastraff peryglus. I ofyn am ddyfynbris ar gyfer casglu gwastraff peryglus nad yw’n rheolaidd, cysylltwch â Gwastraff ac Ailgylchu.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen we Gwastraff peryglus .