Eitemau a dodrefn y gellir eu hailddefnyddio

Mae’r Brifysgol yn ceisio ailddefnyddio eitemau lle bynnag y bo modd. Caiff eitemau eu hailddefnyddio’n fewnol neu eu rhoi i elusennau lleol, grwpiau cymunedol, sefydliadau addysgol ac ati.

Os hoffech holi am ddodrefn i’w hailddefnyddio neu i ddod o hyd i gartref arall iddynt, cysylltwch â  desg gymorth yr adran Ystadau.