Gwasanaethau Gwastraff, Ailgylchu ac Ailddefnyddio i Fyfyrwyr

Trefforest
Neuaddau Preswyl:
Os ydych yn byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol, gallwch gasglu bagiau ailgylchu a bagiau du o dderbynfa’r Swyddfa Llety. Rhowch eich sachau ailgylchu a’ch bagiau du yn y gorsafoedd ailgylchu, yn y biniau priodol a ddarperir.
Caiff myfyrwyr eu hannog i wagio eu biniau yn rheolaidd. Caiff gwastraff ei gasglu o’r gorsafoedd ailgylchu ar ddydd Llun a dydd Iau.
Rhaid dod ag unrhyw eitemau trydanol y mae angen eu gwaredu i’r Swyddfa Llety.
 
Llety oddi ar y campws:
 Os ydych yn byw oddi ar y campws, gellir casglu bagiau ailgylchu o nifer o leoliadau ledled Rhondda Cynon Taf (RhCT). Mae gan lyfrgell campws Trefforest ddetholiad o fagiau ailgylchu a gwastraff bwyd y gall myfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws yn ardal RhCT eu casglu.
Am ragor o wybodaeth am wasanaethau gwastraff ac ailgylchu RhCT, ewch i wefan cyngor RhCT.
 
Caerdydd:
Llety oddi ar y campws:
Os ydych yn byw yn ardal Caerdydd, mae modd cael bagiau ailgylchu a bagiau cadi bwyd gan stocwyr dynodedig o amgylch Caerdydd neu eu harchebu ar-lein a chael y cyngor i’w danfon at eich drws os cânt eu harchebu ar wefan y cyngor. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Caerdydd .
Neu, mae  Llety Caerdydd yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol am ailgylchu a gwastraff yng Nghaerdydd.
 
Casnewydd
Llety oddi ar y campws:
Os ydych yn byw yn ardal Casnewydd, mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ei ailgylchu, dyddiadau casglu ac ati ar gael ar wefan  Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Casnewydd.
 
Ailddefnyddio
Mae siopau elusennol lleol yn barod i dderbyn eitemau a nwyddau cartref y gellir eu hailddefnyddio. Os oes gennych unrhyw eitemau cartref ar ôl ar ddiwedd y tymor, peidiwch â’u taflu - ystyriwch eu rhoi i elusen leol.