Gwastraff Bwyd

Mae’r biniau casglu gwastraff bwyd yng nghyfleusterau arlwyo PDC yn cael eu gwagio unwaith yr wythnos gan ein his-gontractwr gwastraff, Biffa, sy’n dod i gasglu ein gwastraff bwyd ac yn ei waredu mewn cyfleuster Treulio Anaerobig lleol. Yn y fan hon bydd yn cael ei brosesu a’i droi yn ynni adnewyddadwy yn y pen draw. 

Mae’r fideo isod gan Ailgylchu dros Gymru yn rhoi trosolwg o sut y gall gwastraff bwyd gynhyrchu ynni: