Gwastraff Cyfrinachol

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Cyfrinachol:

Mae’r Adran Ddiogelwch yn trefnu cael gwared ar wastraff papur a chyfryngau cyfrinachol drwy Box-it. Mae cabinet gwastraff cyfrinachol ar gael yn y rhan fwyaf o adrannau’r Brifysgol y mae’r adran yn talu amdanynt. Os oes angen cabinetau ychwanegol arnoch maent yn costio £4 fesul cabinet/pythefnos (heb gynnwys TAW).

Casgliadau yn ogystal â’r cabinetau - casgliadau ychwanegol (sachau):

Pan fydd adran neu gyfadran yn gofyn am gasgliad gwastraff cyfrinachol ychwanegol, gellir gofyn i’r adran ddiogelwch ar bob campws am sachau cyfrinachol. Bydd sachau ychwanegol yn cael eu casglu ar y dyddiadau casglu arferol fel y nodir uchod a bydd yn costio £3 y sach. Bydd angen llenwi ffurflen gais a'i hanfon at yr adran  Diogelwch Ystadau i gael ei phrosesu. Nodwch y bydd angen anfon eich cais am gasglu sachau ychwanegol at yr adran Diogelwch Ystadau o leiaf 3 diwrnod cyn y dyddiadau casglu. Bydd unrhyw gais a wneir yn hwyrach na 3 diwrnod ymlaen llaw yn cael ei gasglu ar y dyddiad casglu canlynol.

Bydd angen casglu llawer iawn o sachau gwastraff cyfrinachol ychwanegol y tu allan i’r dyddiadau casglu a drefnwyd. Bydd unrhyw gasgliadau ad hoc yn costio £20 yn ychwanegol ar ben y £3 fesul sach. Bydd yn rhaid talu hyn os bydd mwy na 20 o sachau.

Rhaid cadw sachau gwastraff cyfrinachol yn yr ystafell y casglwyd y gwastraff oddi yno neu eu rhoi mewn ystafell ddiogel (os oes un ar gael) tan y dyddiad casglu. Nodwch yn glir ar y cais PO ym mha ystafell y mae’r gwastraff cyfrinachol ac o ble y dylid ei gasglu.


Dyddiadau Casglu 2020:

Ionawr - 9fed a 23ain
Chwefror - 6fed ac 20fed
Mawrth - 5fed ac 19th
Ebrill - 5ydd, 16fed ac 30fed
Mai - 14eg a 28ain
Mehefin - 11eg a 25ain
Gorffennaf - 9eg a 23ain
Awst - 6fed a 20ain
Medi - 3ed a 17eg
Hydref - 1ydd a 15eg a 29fed
Tachwedd - 12eg ac 26ain
Rhagfyr - 10fed

Ionawr - 28ain
Chwefror - 25ain
Mawrth - 24ain
Ebrill - 21ain
Mai - 19fed
Mehefin - 16fed 
Gorffennaf - 14fed
Awst - 11eg
Medi - 8fed
Hydref - 6fed
Tachwedd - 3ain
Rhagfyr - 1ydd

Ionawr - 6fed ac 20fed
Chwefror - 3ain a 17fed
Mawrth - 2il, 16ydd a 30fed
Ebrill - 13fed a 27ain
Mai - 11eg a 25ain
Mehefin - 8fed a 22ain
Gorffennaf - 6fed ac 20ain
Awst - 3ain, 17ed a 31ain
Medi - 14eg a 28ain
Hydref - 12eg a 26ain
Tachwedd - 9eg a 23ain
Rhagfyr - 7fed ac 21ain