Gwastraff na ellir ei ailgylchu


Nid yw’n bosibl ailgylchu rhai deunyddiau o swyddfeydd PDC ac ardaloedd eraill, a gallant halogi deunyddiau y gellir eu hailgylchu.

Rhaid cael gwared ar yr eitemau hyn gan ddefnyddio’r biniau gwastraff cyffredinol du. Dyma rai enghreifftiau o ddeunyddiau na ellir eu hailgylchu:

  • Hancesi a phapur cegin
  • Deunydd lapio plastig, haenen lynu, deunydd lapio swigod a bagiau plastig
  • Cwpanau coffi
  • Plastig a phapur sy'n cynnwys bwyd - gan gynnwys bocsys pitsa seimllyd a phlatiau bwyd papur
  • Pacedi creision a deunydd lapio melysion
  • Polystyren
  • Deunydd pecynnu plastig/metelig meddal fel pacedi bwyd anifeiliaid anwes
  • Pacedi sos coch, mayonnaise ac ati

Mae ein contractwr gwastraff Biffa wedyn yn trefnu’r gwastraff sy’n weddill i ffracsiynau y gellir eu hailgylchu; yna, caiff y gwastraff na ellir ei ailgylchu ei anfon at Viridor Ltd lle caiff ei losgi drwy adfer ynni.

Nid yw gwastraff PDC yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Broses adfer ynni: