Offer Electronig Trydanol Gwastraff (W. E. E. E) ac offer uned sylfaen TG

Beth i'w wneud â'ch Gwastraff WEEE

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar staff i sicrhau bod gwastraff trydanol yn cael ei waredu’n gywir ac nad yw’n cael ei waredu gydag unrhyw wastraff arall. Gellir ailgylchu llawer o’r gwastraff trydanol y mae’r Brifysgol yn ei gynhyrchu.

Mae gan y gwasanaethau TG gontract gyda CDL ar gyfer unrhyw wastraff trydanol sydd angen ei waredu. Cysylltwch â’r adran TG ar est 82882 i drefnu gwaredu.

Mae offer trydanol gwastraff yn cynnwys: 

 • Setiau teledu, 
 • Cyfrifiaduron. 
 • Peiriannau argraffu, 
 • Ffaniau, 
 • Oergelloedd, 
 • Monitoriaid, 
 • Peiriannau llungopïo, 
 • Sganwyr, 
 • Bysellfyrddau a llygod ac ati. 

Eich Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff personol (WEEE)

Ewch ag unrhyw eitemau WEEE personol rydych am eu gwaredu i'r canolfan ailgylchu agosaf a redir gan y Cyngor.

 

Batris:

Mae’r Brifysgol yn cael gwared ar fatris domestig drwy finiau batri dynodedig o amgylch y campws. Gallwch weld lle mae’r biniau batris o amgylch y campysau isod:

Campws Trefforest

 • Llyfrgell
 • Ger y prif labordy electroneg - J375
 • Ystafell argraffu TG
 • Swyddfa’r Adran Ystadau
 • Swyddfa Llety (i ddod cyn bo hir)

Glyn-taf

 • Llyfrgell

Casnewydd 

 • Llyfrgell 

Atriwm

·         Llyfrgell

Ar gyfer unrhyw ofyniad anarferol fel nifer fawr o fatris neu fatris o fath anarferol, gwnewch gais am wasanaeth drwy ddesg gymorth yr adran Ystadaugan nodi manylion eich cais.Gwastraff cetris ac arlliwyddion argraffu:

Ar hyn o bryd rydym yn ailgylchu ein holl wastraff cetris ac arlliwyddion argraffu drwy elusen Dogs Trust, er mwyn ailgylchu arlliwyddion a chetris gwag sydd wedi’u defnyddio mewn ffordd well.

Cofiwch roi eich cetris sydd wedi’u defnyddio yn unrhyw un o flychau’r Dogs Trust o amgylch y campws. Chwiliwch am eich man gollwng agosaf isod:

Treforest Glyntaff Cardiff Newport
TRB020 GTAB231 CAA001 NCB032
TRB037 GTAW015 CAA118 NCC31
TRB200 GTAW120 CAA4151 NCD26
TRD101 GTEM021
TRF141 GTL005
TRF223
TRF341
TRG212
TRG410
TRG502
TRG716
TRH26
TRH206a
TRH133
TRJ206
TRJ257
TRJ311
TRJ333
TRJ428
TRL005
TRL124
TRL124
TRL209
TRL209
TRSU210
TRTC101
TRTC25
TRW109