Teithio

Gall staff a myfyrwyr sy'n teithio i’n campysau ac oddi yno gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd a’r gymuned leol.  Mae’r Brifysgol yn cydnabod yr angen i reoli’r effaith y mae teithio yn ei chreu ac mae wedi datblygu Cynllun Teithio a mesurau priodol i helpu i leihau hyn. 

I gael rhagor o wybodaeth am drefniadau teithio i’n campysau ac oddi yno, cliciwch ddolenni’r campysau isod:

Teithio i Staff

Trefforest | Glyntaf | Caerdydd | Casnewydd | Baglan

Teithio i Fyfyrwyr

Trefforest | Glyntaf | Caerdydd | Casnewydd

Teithio i Ymwelwyr

Trefforest | Glyntaf | Caerdydd | Casnewydd