Ymwelwyr - Teithio gyda bws

Teithio ar fws

Yng nghampws Trefforest, mae’r arosfannau bysiau y tu allan i’r prif gampws ar Heol Llanilltud a Stryd Brook. 

Ger campws Glyn-taf, mae’r arosfannau bysiau ar Heol Pentrebach a Heol Caerdydd.

Llwybrau ac amserlenni bysiau

Gellir cael rhagor o fanylion am lwybrau ac amserlenni bysiau gan Traveline Cymru

Teithio ar fysiau:

Bws Casnewydd yw prif ddarparwr trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghasnewydd. Mae dal y bws i fynd o gwmpas y ddinas ac i Gaerdydd, Cas-Gwent a Chwmbrân nid yn unig yn arbed arian i chi, ond mae ' n dda i ' r amgylchedd hefyd gan ei fod yn helpu i Lleihau nifer y ceir ar y ffordd a lefelau llygredd is. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Bws Casnewydd neu cysylltwch â 01633 670563.

Llwybrau ac amserlenni bysiau:

Gellir cael manylion pellach am lwybrau bysiau ac amserlenni oddi wrth Traveline Cymru

Teithio ar fws:
Yng Nghampws Atriwm mae arhosfan bws union gyferbyn ag Adeilad Atriwm.

Llwybrau ac amserlenni bysiau:
Gellir cael rhagor o fanylion am lwybrau ac amserlenni bysiau gan Traveline Cymru