Cardiff Campus

Staff sy’n teithio i gampws Caerdydd


Nodyn:  Dylai staff sy’n teithio i Brifysgol De Cymru nodi bod mannau i barcio ceir yn gyfyngedig iawn ar bob campws, yn enwedig ar ddechrau tymor yr Hydref.

Mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried trefniadau teithio gwahanol i yrru lle bo hynny’n bosibl. Mae’r holl gampysau'n cael eu gwasanaethu gan gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rheolaidd ac yn hawdd eu cyrraedd ar y ffordd.

Parcio ceir a rhannu ceir

Mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried trefniadau teithio gwahanol i yrru lle bo hynny’n bosibl. Rydym yn annog pob aelod o staff i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo hynny’n bosibl. 

Staff Campws ATRiwM - gostyngiad i Staff ac Ymwelwyr barcio yn NCP Heol Pellett Caerdydd

Mae PDC wedi sicrhau’r fargen ganlynol gyda’r NCP ar gyfer maes parcio Heol Pellett, maes parcio Heol Knox a maes parcio Plas Dumfries. 

NCP Park Pass

Sut i gofrestru (mae’n hawdd iawn)

 1. Yn gyntaf, ewch i NCP Park Pass 
 2. Ychwanegwch eich manylion personol
 3. Llenwch fanylion eich cerbyd
 4. Gallwch gofrestru hyd at 4 cerbyd ar un cyfrif, ond dim ond un cerbyd a ganiateir i’w ddefnyddio fesul cyfrif ar unrhyw un adeg.
 5. Dewiswch eich math o gyfrif a dywedwch wrthym sut yr hoffech dalu
 6. Rhowch eich ID Arbedwr a’ch cod cynnau, sef UW6X4CRD
 7. Bydd hyn yn ysgogi eich bargen Arbedwr arbennig. Edrychwch ar eich llythyr NCP ParkPass am fanylion.
 8. Tanysgrifiwch i gael cynigion unigryw i’ch blwch derbyn
 9. Dywedwch wrthym ba rybuddion fydd yn eich helpu i reoli eich cyfrif yn y ffordd orau

Bydd eich cerdyn NCP ParkPass yn cael ei bostio atoch o fewn 6 diwrnod gwaith i chi gofrestru. Fodd bynnag, cofiwch, tan hynny, bydd angen i chi dalu am barcio fel arfer.

Mae’r rhain bellach wedi’u pennu ar gyfer y meysydd parcio canlynol ar brisiau ParkPass presennol:-

 • MAES PARCIO HEOL PELLETT- £5 i barcio am 6 awr, £6 i barcio am 12 awr
 • MAES PARCIO HEOL KNOX - £4 i barcio am 6 awr, £6 i barcio am 12 awr
 • MAES PARCIO PLAS DUMFRIES - £4 i barcio am 6 awr, £6 i barcio am 12 awr

Mae hyn yn golygu y bydd y defnyddiwr yn talu £ 4/£5 am y 6 awr gyntaf yn y meysydd parcio dan sylw, unwaith y byddant yn mynd y tu hwnt i’r 6 awr bydd yn symud i’r 2il lefel brisio o £6 am 12 awr, eto os arhosir am dros 12 awr yna bydd y pris yn symud i’r byrddau tariff ar bob un o’r meysydd parcio hyn.