Teithio i Ymwelwyr

Nodyn:  Dylai Ymwelwyr sy’n teithio i Brifysgol De Cymru nodi bod mannau i barcio ceir yn gyfyngedig iawn ar bob campws, yn enwedig ar ddechrau tymor yr Hydref.

Mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried trefniadau teithio gwahanol i yrru lle bo hynny’n bosibl. Mae’r holl gampysau'n cael eu gwasanaethu gan gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rheolaidd ac yn hawdd eu cyrraedd ar y ffordd.