Cynnal a Chadw

Adeiladau, Cynnal a Chadw

Nod yr adran Adeiladau, Cynnal a Chadw yw darparu amgylchedd diogel, gweithredol a cyffyrddus i holl defnyddwyr y campws. Maent yn darparu gwasanaethau adeiladu a cynnal a chadw yn cytundeb â rheoliadau adeiladu ac pholisïau a gweithdrefnau ystadau i sicrhau bod holl adeiladaur y brifysgol yn cael eu cynnal.

Rheolir cynnal a chadw gan: -


E-bost: Paul Lewis - Rheolwr Cynnal a Chadw – Trefforest

Ffôn: (01443) 4 82061


E-bost: Michael Cundliffe - Swyddog Cynnal a Chadw - Trefforest

Ffôn: (01443) 4 83269


E-bost: Michael Davies - Swyddog Cynnal a Chadw - Glyntaff, William Price, Parc Chwaraeon

Ffôn: (01443) 4 83091


E-bost: Martyn Parsons - Swyddog Cynnal a Chadw - Atrium, Campws Casnewydd

Ffôn: (01443) 6 58528


 Am gopi or Polisi Cynnal a Chadw Adeiladau, ein Gweithdrefn Cynnal a Chadw Adeilada,u neu ein cytundeb lefel Gwasanaeth Cynnal a Chadw.

E-bostiwch eich cais i [email protected]